Citaten van Arnon Grunberg

Uit column 'Volkskrant', 20-1-2016

Iets (niet) doen
Het gevaar is dat men alle problemen wil oplossen in plaats van te erkennen dat veel problemen onoplosbaar zijn. Iets doen is dikwijls desastreuzer dan nies doen.

Uit column 'Volkskrant', 15-2-2014

Macht
In de regel wordt seks aan liefde gekoppeld, maar seks heeft meer met macht dan met liefde te maken, hoewel je zou kunnen zeggen dat ook liefde vooral een machtsspel is.

Uit 'Volkskrant', 18 oktober 2013

Inkomensongelijkheid
Eén van de geniale zetten van het christendom was het probleem van de inkomensongelijkheid naar de volgende wereld te verschuiven. Georganiseerde religie is een economische activiteit waarbij men ervan uitgaat dat nijpende economische achterstand zal worden gecompenseerd in het leven na de dood.

Uit 'tien geboden', 'Trouw', 13 december 2003

Namens Mij
Als ik God was, zou ik me vooral ergeren aan al de mensen die beweren namens Mij te spreken. Priesters, dominees, rabbijnen: dat zijn de grootste godslasteraars.

Pagina laatst bijgewerkt 20-1-2016.