Citaten van Henriëtte Roland Holst

Gevonden in 'Het onnoembare benoemd', Teun Knevel, 1999

Vereenen met het algemeen geheel

Sterven is niet alsof een beker
aan scherven valt;
't is niet of een snoer knapt
en de kralen verloren gaan.
Het donker zegepralen
van het niet-zijn over het zijn
is het niet.
Sterven; 't is van de kleine beek
het uitmonden in oneindige wateren,
het is vereenen van het kleine deel
met het algemeen geheel.