Citaten van Anne van der Meiden, theoloog

Uit 'Het hoogste woord', NCRV-gids 43/2005, door Jaap Friso

Wederkomst
Het geloof in de wederkomst loopt hard achteruit. Alleen in de evangelicale hoek wordt eraan vastgehouden. Jezus moet terugkomen in de handelingen van mensen; daar draait het om. Dat hij lijfelijk terugkomt, daar geloof ik niks van.


Uit interview 'Trouw' 22-4-2004:

Pluriforme waarheid
De waarheid is pluriform, en dat zeg ik op bijbelse gronden. We kennen ten dele, we weten ten dele, zegt Paulus. We zien nu nog door een beslagen spiegel.