Mappen

Mappen optimaliseren: Als er veel bestanden in een map zijn, duurt het alfabetiseren of anderszins ordenen soms lang. Ga met Windows-Verkenner naar de bedoelde map en rechtsklik erop - Eigenschappen - Tabblad 'Aanpassen' - Optimaliseren voor - Diverse bestanden (of anders als er maar één soort bestanden in de map zit) - Toepassen - OK. Er is nu een bestandje desktop.ini in de map geplaatst en het ordenen gaat beter.

Pagina gemaakt 20-12-2015.