Opstartprogramma's

Het in- en uitschakelen voor automatisch met Windows opstarten van programma's gaat anders dan in W7. Typ in het Windows zoekvester taakbeheer - klik zo nodig op Meer details - tabblad Opstarten.
Of toestcombinatie Ctrl-Shift-Esc - klik zo nodig op Meer details - tabblad Opstarten.

Volgens Microsoft is een optie om programma's aan Opstarten toe te voegen: Ga in de Windows Verkenner (o.a. te bereiken via sneltoest Win-E) naar C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup . Laat dit scherm open staan. Open een tweede Verkennerscherm en sleep daaruit het programma of bestand dat je voortaan automatisch wilt opstarten naar het eerste scherm.

Pagina gemaakt 23-6-2016, laatst bijgewerkt 17-12-2016.