Paint Classic W10

Na een herinstalaltie van W10 ontbreekt het oude Paint zomaar. Hier is het. Kies 'Download Classic Paint app for W10'.

Pagina gemaakt 17-10-2017.