Nieuwste foto's

Druk zo nodig toets F5 of ↻ om pagina te vernieuwen.
Nieuwste foto's zie ook Facebook.

Dickninge, voormalig benedictijner klooster, 31-3-2020

Dickninge, voormalig benedictijner klooster, 31-3-2020

Dickninge, 31-3-2020

Dickninge, 31-3-2020

Dickninge, holwortel, 31-3-2020

Dickninge, holwortel, 31-3-2020

Dickninge, de kastanjeboom, 31-3-2020

Dickninge, de kastanjeboom, 31-3-2020

Dickninge, 31-3-2020

Dickninge, 31-3-2020

31-3-2020

31-3-2020

Ruinerwold, Bartholomeuskerk, 26-3-2020

Ruinerwold, Bartholomeuskerk, 26-3-2020

Ruinerwold, vroegere gemeentehuis, 26-3-2020

Ruinerwold, vroegere gemeentehuis, 26-3-2020

Ruinerwold, museumboerderij 'Karstenhoeve', 26-3-2020

Ruinerwold, museumboerderij 'Karstenhoeve', 26-3-2020

Ruinerwold, Larijweg, 26-3-2020

Ruinerwold, Larijweg, 26-3-2020

Ruinerwold, Larijweg, scheefwonen, 26-3-2020

Ruinerwold, Larijweg, scheefwonen, 26-3-2020

Dickninge, tolhuis, 25-3-2020

Dickninge, tolhuis, 25-3-2020

Dickninge, holwortel, 25-3-2020

Dickninge, holwortel, 25-3-2020

Dickninge, holwortel, 25-3-2020

Dickninge, holwortel, 25-3-2020

Meppel, tolhuis Reggersweg, aan de Reest, 25-3-2020

Meppel, tolhuis Reggersweg, aan de Reest, 25-3-2020

24-3-2020

24-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Beetgum, Martinuskerk, detailopname, 23-3-2020

Marssum, Sint-Pontianuskerk, 23-3-2020

Marssum, Sint-Pontianuskerk, 23-3-2020

Marssum, gedicht van Martin Bril achter raam woonhuis, 23-3-2020

Marssum, gedicht van Martin Bril achter raam woonhuis,
23-3-2020

Marssum, café 't Grauwe Paard, 23-3-2020

Marssum, café 't Grauwe Paard, 23-3-2020

Marssum, dorpsgezicht, 23-3-2020

Marssum, dorpsgezicht, 23-3-2020

Marssum, dorpsgezicht, 23-3-2020

Marssum, dorpsgezicht, 23-3-2020

Marssum, toegang Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, toegang Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Marssum, binnengasthuis behorend bij Poptaslot, 23-3-2020

Leeuwarden, begraafplaats Vitushof, 23-3-2020. De klokkentoren komt van het vroegere Sint-Bonifatiushospitaal.

Leeuwarden, begraafplaats Vitushof, 23-3-2020
De klokkentoren komt van het vroegere Sint-Bonifatiushospitaal.

Leeuwarden, Vituskapel, 23-3-2020

Leeuwarden, Vituskapel, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Huizum (Leeuwarden), Dorpskerk, 23-3-2020

Swichum, Nicolaaskerk, 23-3-2020

Swichum, Nicolaaskerk, 23-3-2020

Swichum, Nicolaaskerk, 23-3-2020

Swichum, Nicolaaskerk, 23-3-2020

Warga, Sint-Vituskerk en pastorie, 23-3-2020

Warga, Sint-Vituskerk en pastorie, 23-3-2020

Warga, Sint-Vituskerk, toegang, 23-3-2020

Warga, Sint-Vituskerk, toegang, 23-3-2020

Warga, café 's Lands Welvaren, 23-3-2020

Warga, café 's Lands Welvaren, 23-3-2020

Warga, toegang Bidler, vroegere hervormde kerk, 23-3-2020

Warga, toegang Bidler, vroegere hervormde kerk,
23-3-2020

Aegum (Fr. Eagum), begraafplaats met toren (13de eeuw), 23-3-2020

Aegum (Fr. Eagum), begraafplaats met toren
(13de eeuw), 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), Watertorenhotel, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), Watertorenhotel, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), Watertorenhotel, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), Watertorenhotel, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Nes (bij Akkrum), klokkenstoel op terp voormalig klooster Nes, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, toegang Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, toegang Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, toegang Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, toegang Gertrudiskerk, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, Gertrudiskerk, interieur, 23-3-2020

Idaard, 23-3-2020

Idaard, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

Engelum, hervormde kerk, interieur, 23-3-2020

22-3-2020

22-3-2020

22-3-2020

22-3-2020

22-3-2020

22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, molen 'de Weert', 22-3-2020

Meppel, molen 'de Weert', 22-3-2020

Meppel, passantenhaven, 22-3-2020

Meppel, passantenhaven, 22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, stadshaven, 22-3-2020

Meppel, 22-3-2020

Meppel, 22-3-2020

Meppel, Mariakerk, 22-3-2020

Meppel, Mariakerk, 22-3-2020

Meppel, beeld in tuin stadhuis, 22-3-2020

Meppel, beeld in tuin stadhuis, 22-3-2020

Meppel, stadhuis, 22-3-2020

Meppel, stadhuis, 22-3-2020

Meppel, school 'de Plataan', vroegere gemeenteschool, Vledderstraat, 22-3-2020

Meppel, school 'de Plataan', vroegere gemeenteschool,
Vledderstraat, 22-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk en binnenhaven, 21-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk en binnenhaven, 21-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk, 21-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk, 21-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk en binnenhaven, 21-3-2020

Vollenhove, Grote Kerk en binnenhaven, 21-3-2020

Vollenhove, binnenhaven en Grote Kerk, 21-3-2020

Vollenhove, binnenhaven en Grote Kerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Mariakerk, 21-3-2020

Vollenhove, Huis Lemker met stoeppalen, 21-3-2020

Vollenhove, Huis Lemker met stoeppalen, 21-3-2020

Vollenhove, Kerkplein, 21-3-2020

Vollenhove, Kerkplein, 21-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

Giethoorn, 16-3-2020

16-3-2020

16-3-2020

Kolderveen, hervormde kerk, 16-3-2020

Kolderveen, hervormde kerk, 16-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, 14-3-2020

Sleen, kerkhof, 14-3-2020

Sleen, kerkhof, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Sleen, hervormde kerk, interieur, 14-3-2020

Aalden, 't Hoes van Hol-An, pannenkoekenboerderij, 13-3-2020

Aalden, 't Hoes van Hol-An, pannenkoekenboerderij, 14-3-2020

Aalden, 13-3-2020

Aalden, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 14-3-2020

Meppen, 'De Eikenhof', 14-3-2020

Meppen, 'De Eikenhof', 14-3-2020

Meppen, 'De Eikenhof', 14-3-2020

Meppen, 'De Eikenhof', 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, Vergunning G. Smits-Bussemaker, 14-3-2020

Gees, Vergunning G. Smits-Bussemaker, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 14-3-2020

Gees, 'De Oude Steeg', Snipsnaorderijen, 14-3-2020

Gees, 'De Oude Steeg', Snipsnaorderijen, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, gereformeerde kerk, interieur, 14-3-2020

Gees, pastorie, 14-3-2020

Gees, pastorie, 14-3-2020

Geesbrug, beeld 'Handreiking' door Willem Kind (2004), 14-3-2020

Geesbrug, beeld 'Handreiking' door Willem Kind (2004), 14-3-2020
-
Handen reikend over water
Brug die mensen samenbindt
Plek waar je de rust nog vindt
En terugkeert ... Later
Willem Koopmans

Dickninge, 12-3-2020

Dickninge, 12-3-2020

Dickninge, holwortel (Corydalis cava), 12-3-2020

Dickninge, holwortel (Corydalis cava), 12-3-2020

Dickninge, 12-3-2020

Dickninge, 12-3-2020

Reiger, 8-3-2020

Reiger, 8-3-2020

Hemmen, eekhoorn, 7-3-2020

Hemmen, eekhoorn, 7-3-2020

Hemmen, eekhoorn, 7-3-2020

Hemmen, eekhoorn, 7-3-2020

Hemmen, kerkhof, 7-3-2020

Hemmen, kerkhof, 7-3-2020

Dickninge, 5-3-2020

Dickninge, 5-3-2020

Dickninge, 5-3-2020

Dickninge, 5-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

4-3-2020

Havelte, beeld aan Dorpsstraat, 3-3-2020

Havelte, beeld aan Dorpsstraat, 3-3-2020

Havelte, beeld aan Dorpsstraat, 3-3-2020

Havelte, beeld aan Dorpsstraat (2), 3-3-2020

Havelte, Clemenskerk, 3-3-2020

Havelte, Clemenskerk, 3-3-2020

Havelte, Overcinge, 3-3-2020

Havelte, Overcinge, 3-3-2020

1-3-2020

1-3-2020

Site Gert Hardeman