Een gewone Nederlander?

De krant van 11 oktober jl.: Hij herhaalde het gisteren drie, vier keer: de 'gewone, normale Nederlander', zei premier Rutte, gaat er nu echt op vooruit. Het uur van de waarheid bevestigt dat niet echt, lijkt me. De AOW gaat € 4,44 omhoog en het pensioen van Zorg en Welzijn (ik werkte mijn werkzame leven altijd in de zorg) € 4,04 omlaag. Overtuigend vind ik het niet, die vier dubbeltjes meer!

Ben ik dan geen gewone Nederlander? Militaire dienstplicht vervuld, nooit werkloos geweest, nooit bijstand getrokken, geen toeslagen dan de vroegere kinderbijslag. Kennelijk toch niet gewoon genoeg?

De uitspraken van onze premier (en niet alleen van hem) vielen me zo op, dat ik vermoedde dat hij vooral bezig was zichzelf te overtuigen. Daarom nam ik me voor in het uur van de waarheid eens te gaan rekenen. Onze premier doorstaat deze toets ternauwernood. En dan heb ik het nog niet over inflatie ...

Pagina gemaakt 23-1-2018.