Het weblog is voor het deel met algemene zakelijke informatie in feite een naslagwerkje voor mezelf. Het is niet compleet. Ook zullen niet altijd de nieuwste ontwikkelingen beschreven zijn. Ik hoop desondanks dat hier en daar ook een ander er iets aan heeft. Alle behandelde items zijn naar beste weten geschreven. Ik kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor omissies en onjuistheden. Treft u die aan, dan verneem ik graag van u.
Gert Hardeman

Weblog 2018 Gert Hardeman

16-2: (Bloed)verwantschap, aanverwantschap

23-1: Een gewone Nederlander?