Prediker

Waardeloos! Alles is zinloos. Nog nooit was er iets nieuws onder de zon. Alles blijft altijd hetzelfde. Nooit heb ik genoeg gezien, nooit genoeg gevoeld: doodmoe word ik ervan. En ik ben niet de eerste de beste, want ik heb veel nagedacht. God geeft de mens een droevig bestaan. Alles is zonder zin en zonder waarde. En naarmate ik meer nadenk, groeit mijn verdriet. Mijn desillusie wordt samen met mijn kennis alleen maar groter.

Ik heb geprobeerd plezier te maken. Ik zocht verstrooiing in de drank. Ook heb ik grootse dingen tot stand gebracht. Ik heb rijkdom verzameld. Ik heb alles genoten wat mooi en goed is. Ik ontdekte dat werken mij goed doet. Maar ach, het heeft geen zin. Alles is waardeloos. Dat is een waarheid, die iedereen allang kent. De wijze sterft net als de dwaas. Allebei worden ze vergeten. Ik haat dit leven. Omdat ik sterven moet, is werken zinloos, evenals het vergaren van kennis. Voor wie zou ik me inspannen? Onrecht is het! Ik kies ervoor te genieten van de goede dingen van het leven. Van wat God me geeft.

Alles heeft zo z'n tijd. Geboren worden en doodgaan. Huilen en lachen. Eenzaamheid en samenzijn. Spreken en zwijgen. Oorlog en vrede. Wat richt ik uit als het niet de geschikte tijd is? Alles kreeg van God z'n eigen tijd. Hij geeft me het besef van de eeuwigheid, zonder dat ik die bevatten kan. Nee, het beste is het te genieten en het leven te zien als een geschenk van God.

Als ik kijk naar alle verdrukking, alle honger, alle lijden, dan denk ik dat het beter is om dood te zijn. Volgens mij komt succes op aarde voort uit afgunst en neurose. Beter is het te rusten dan zo zinloos te jachten. Waarom zou een alleenstaande zich zo aftobben? Voor wie? Het heeft allemaal geen zin. Maar twee of drie mensen samen kunnen elkaar tot steun zijn. Het is beter arm te zijn en wijs, dan rijk en dwaas. De arme kan rijk en machtig worden, voor zolang het duurt ... Nee, wijsheid is het om stil naar God te luisteren.

Gebruik in het gebed zo weinig mogelijk woorden. Te veel drukte veroorzaakt een onrustige nacht en te veel geklets is nooit goed. Als je God iets beloofd hebt, moet je je belofte nakomen. Beloof dan liever niets! Bedenk geen smoes, maar heb ontzag voor God. Wees niet verbaasd over alle onrecht. Mensen kijken elkaar naar de ogen. En wie van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid en verdriet! Hoe meer geld, hoe meer zorgen. Rijkdom veroorzaakt slapeloosheid en het risico een vrek te worden. De angst om het geld te verliezen, beheerst je leven en zelfs je eten smaakt niet meer. Het gaat dus eerst om het genieten en dan pas om het geld. Als je je op je plek voelt in het leven, is dat een geschenk van God. Dan geeft Hij je vreugde.

Ik zie rijken die alles hebben, maar die niet gezond zijn. Zinloos is het! Je kunt beter dood geboren worden, dan oud worden in armoede. Wie niet genieten kan, heeft niets. Iedereen jaagt naar altijd meer. Wijsheid is belangrijker dan rijkdom. Je bestemming ligt al van tevoren vast: bidden verandert daar niets aan! Wie zal zeggen waar je voor kiezen moet in je korte bestaan? Wie kan in de toekomst kijken?

Een goede naam is heel belangrijk. Bedenk dat je eens sterven moet. Verdriet heeft meer waarde dan blijdschap, omdat het zuiverend op je inwerkt. Wijs is het om aan de dood te denken. Hecht geen waarde aan woorden van dwazen. Ze zijn als papier in het vuur. Voltooi wat je begonnen bent. Zeur niet over voorbije tijden. Wijsheid en rijkdom, daar komt het op aan. Geniet maar. Bedenk in moeilijke tijden dat alles van God komt. Wees niet te goed en niet te wijs: je zou te vroeg kunnen sterven. Wees ook niet te slecht. Heb ontzag voor God en verwacht het van zijn zegen. Niemand is volmaakt. Wijsheid is moeilijk te vinden: maar een op de duizend mensen is wijs. Iedereen verlaat God en kiest z'n eigen weg.

Wijsheid geeft glans aan je gezicht en verzacht je hardheid. Maar iedereen zal sterven. Het kan zijn dat een goddeloze een eervolle begrafenis krijgt en wie keurig leefde niet. Hopeloos is het! Al straft God de zonde niet direct, toch is het beter hem te vrezen. Ik heb besloten m'n leven zo plezierig mogelijk te leven. Niemand kan God begrijpen. Wie zegt dat hij het begrijpt, vergist zich.

Niets weet je van tevoren, behalve dat je sterven moet. Als het hen aan hoop ontbreekt, kiezen mensen onverstandige wegen. Dood is dood. Geniet maar, want dat is wat God wil. Ik heb gezien dat wijze mensen vaak arm zijn en dat vakmanschap niet altijd op waarde wordt geschat. Het is een kwestie van geluk: het goede moment en de juiste plaats. Stel je voor dat een kleine stad wordt belegerd. Een wijze, arme man weet wat er moet gebeuren om de stad te redden, maar niemand vraagt hem om raad. Nee, als je arm bent, ben je niet in tel.

Een kleine misstap kan veel kapotmaken. Het is je eigen hart dat je leidt. Het hart van een wijs man laat hem het goede doen en dat van een dwaas het kwade. Waarom toch krijgen sommige dwazen zoveel invloed en wordt naar verstandigen niet geluisterd? Een dwaas kletst maar wat. Niemand kan zeggen wat de toekomst brengen zal. Een dwaas weet niet van aanpakken. Gelukkig het land, waar de leiders de handen uit de mouwen steken.

Wed niet op één paard. Geef je ogen en oren de kost. Blijf niet afwachten: Dan krijg je niets gedaan. Je kunt Gods wegen toch niet begrijpen. Ga door met je werk te doen. Leef en geniet van de zonneschijn. Ook al word je heel oud, de eeuwigheid duurt langer. Alles hier is heel betrekkelijk. Geniet ervan als je jong bent. Pluk de dag! Doe wat je wilt en pak wat je krijgen kunt. Blijf je er altijd van bewust dat je je voor God verantwoorden moet. Je jeugd gaat, zoals het morgenrood, snel voorbij!

Vergeet je schepper niet, juist niet als je jong bent. Als je oud geworden bent en verzwakt, kan het te laat zijn hem te leren kennen. Elke dag is er een op de weg naar de eeuwigheid. Ja, denk aan je schepper in je jonge jaren! Alles is betrekkelijk. Woorden van een wijze brengen iets teweeg en bevatten waarheid. Maar wijsheid en waarheid komen van God. Heb ontzag voor Hem en volg Zijn geboden. Dat is je opdracht. Daar komt het uiteindelijk op aan.

bewerking: Gert Hardeman

Pagina laatst bijgewerkt 9 maart 1999.