Risperidon (Risperdal) tegen agressie bij kinderen?

Risperidon wordt door psychiaters voorgeschreven aan kinderen met psychische problemen die uitmonden in buien van agressie, onhandelbaarheid en onbenaderbaarheid. Het is een antipsychoticum. Driekwart procent van de jongens tussen 6 en 14 slikten het in 2014. Dat zijn 7.500 jongens. Volgens het artikel in NRC (11 juni 2016) gebruikten in 2014 ook 1.500 meisjes Risperidon.

Risperidon is een paardenmiddel en wordt in het artikel vergeleken met een leven vol hamburgers en weinig lichaamsbeweging. In onderzoek in 2002 werd duidelijk dat Risperidon bij 60 à 70 procent van de kinderen met autisme effectief is bij ernstige gedragsproblemen als agressie en zelfverwonding, waarna het werd toegelaten voor kinderen met een verstandelijke beperking en voor maximaal zes weken. In 2009 slikte een recordaantal van 16.500 jeugdigen het middel.

Bijna alle kinderen die antipsychotica slikken worden zwaarder, in drie maanden enkele kilo's erbij. Uit onderzoek van psychiater Pieter Troost (AMC Amsterdam) kwam naar voren dat kinderen na zes maanden gebruik gemiddeld zes kilo aankwamen. Na een jaar antipsychoticagebruik door jeugdigen worden geregeld hoge bloeddruk en hoge niveaus suiker en cholesterol, die de kans op diabetes en hart- en vaatziekten sterk vergroten, in het bloed gezien.

Zie ook hier.

Pagina gemaakt 15-6-2016