Citaten van Aristoteles (384-322 v. Chr.)

Bovenmatig
Wie bovenmatig liefheeft, kan ook bovenmatig haten.

Niets anders
Als je weet wat goed is, kun je bijna niets anders doen.

Of, of
De mens is of een god, of een beest.

Meer
Het geheel is meer dan de som van delen.

Vrede
Het doel van de oorlog is vrede.

Spelen
Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren.

Geluk
Het geluk behoort aan hen die aan zichzelf genoeg hebben.

Wijsheid
Twijfel is het begin van wijsheid.

Pagina gemaakt 2-3-2023

Home - Index citaten