Citaten van Aboutaleb, wethouder in Amsterdam (PvdA)

Uit '10 geboden', 'Trouw' 23 april 2005, door Arjan Visser

Rechtvaardig
Ik probeer mijn spiritualiteit en mijn geloof tot uiting te laten komen in de dingen die ik doe: de manier waarop ik mij verhoud tot mensen, de manier waarop ik beleid ontwikkel. Rechtvaardig, ieder zijn portie.

Eén grote verleiding
Het zou mooi zijn om met enige regelmaat los te komen van alle aardse kwesties. Het leven is één grote verleiding: het gaat van een beetje naar nog een beetje, van meer naar nog meer en het is nooit genoeg. Onze hele economie is erop gericht: we denken alleen nog maar in termen van groei. Je moet af en toe een stap opzij durven zetten en jezelf de vraag stellen: waar leidt dit nou eigenlijk allemaal toe? Waar ben ik mee bezig?

Zo simpel ...
Ja, ik word bedreigd. Niet omdat ik mij beledigend over de islam of over de profeet heb uitgelaten. Maar omdat ik, in reactie op een publicatie over het boek 'De weg van de moslim' - waarin staat dat homoseksuelen van vijfhoog naar beneden gegooid dienen te worden - heb gezegd dat het een oproep is tot het verrichten van een daad die in strijd is met de rechtsorde in Nederland. Zo simpel is het.

Zegevieren
Ik geloof, met hart en ziel, dat wijsheid uiteindelijk zal zegevieren.


Uit 'Spoor van licht', NCRV-gids 13/2005, interview met Agnes Jongerius

Wij en zij
We moeten het 'wij' zo groot mogelijk maken en het 'zij' zo klein mogelijk.