Citaten van Joop Alberda

Uit 'Het hoogste woord', ncrv-gids 22/2007, door Joost Galema

Spagaat
Het leven is een vreemde spagaat. We stellen alles in het werk om tegenslag te vermijden, we dromen ervan een zondagskind te zijn, maar diep in ons hart weten we dat er zonder tegenslag niet zoiets als een overwinning of levenswijsheid bestaat.

Pagina gemaakt 31 mei 2007.