Citaten uit het Aquariusevangelie

Vrede
Wie zijn Schepper wil dienen, die diene zijn naaste, maar ook de buurman, alsook de vreemdeling die bij de poort staat en ook de vijand die hem kwaad wil doen. Helpt de armen en de zwakken, begeert het goed van een ander niet en doet niemand kwaad. Dan zal God door uw tongen spreken, glimlachen door uw tranen en Hij zal uit uw gezicht stralen en uw hart met vrede vervullen.
(26:13-15)

Wieden
Wie tijd heeft om bij anderen het onkruid te wieden, vindt geen tijd om in zijn eigen tuin het onkruid te ontdekken. Zo verstikt men een bloemenpracht en brandnetels blijven over.
(27:24)

Pagina laatst bijgewerkt 7 november 2000.