Citaten van Jan Beerenhout, moslim

Uit 'Wat gelooft u ...', een gesprek van Hans Luyten met Jan Beerenhout zoals gepubliceerd in 'Dabar-bericht' 3.2001

Priesters en dominees
Eén van de nare dingen van veel christelijke kerken is het bestaan van priesters en dominees die de gelovigen vertellen hoe ze hebben te geloven of zich moeten gedragen.

Iemand die vrede sticht
De naam zegt het al: moslim, islam, salaam. Een moslim is iemand die vrede sticht, hij mag geen hinder oproepen, geen irritatie.

Vrede en liefde
Af en toe houd ik een lezing op een politievakschool of iets dergelijks over de islam. Dan roep ik vrolijk dat de islam een godsdienst van de vrede is, zoals het christendom een godsdienst is van de liefde. Iedereen begint dan te applaudisseren en te lachen en ze vragen of ik misschien helemaal gek ben geworden.

Geen dwang
De Koran zegt: er hoort geen dwang te zijn in godsdienst. Je volgt dus alleen de regels als je zelf overtuigd bent van het nut ervan, dat het goed is.

Kern
En de kern van de islam ben ik nog steeds niet kwijt: sticht vrede, ga fatsoenlijk om met andersdenkenden, zorg voor je naasten, betaal je kerkelijke belastingen, verwerp rijkdom, deel met anderen.

Pagina laatst bijgewerkt 7 september 2001.

- -