Citaten van Christiane Berkvens-Stevelinck,

remonstrants predikante

Uit 'Trouw', 13-8-2005, interview door Monic Slingerland

Ietsisme
- De ietsisten hebben de toekomst. Dat is juist heel waardevol, dat je kunt toegeven dat je niet kunt definiëren wat niet te definiëren valt.
- Juist omdat het vaag is heeft het ietsisme de toekomst. De toekomst ligt bij het individu, niet bij de groep. Daar hoort bij dat mensen individueel hun spiritualiteit beleven en vormgeven.