Citaten van Dietrich Bonhoeffer

Van een ontvangen decembergroet:

In de stilte
ligt een wonderlijke kracht
van opheldering
van zuivering
van aandacht
voor het wezenlijke

--

Uit 'Geborgen en getroost':

Geluk en ongeluk
die ons plotseling overvallen
zijn, als felle hitte en vorst,
in het begin haast niet te onderscheiden.

Als meteoren
weggeslingerd uit bovenaardse verte
trekken zij lichtend en dreigend hun baan
boven onze hoofden.
Zij slaan in
en de getroffenen staren verloren
naar het rokend puin
van hun vertrouwde grijze leven.

Als meedogenloze overwinnaars
groot en verheven
houden geluk en ongeluk
gevraagd of ongevraagd
hun glorieuze intocht
bij de verschrikte mensen
en hullen hun slachtoffers
in heilige ernst.

Geluk is ijzingwekkend
ongeluk bekoorlijk.
Zij schijnen uit de eeuwigheid te vallen
versmolten met elkaar
beide groot en verschrikkelijk.

Van heinde en verre
komen mensen gelopen om
half huiverend half jaloers
te kijken naar het bovenaardse dat
zegenend en verwoestend,
ongrijpbaar mysterie,
op het aardse toneel verschijnt.
Wat is geluk? Wat is ongeluk?

Met de tijd komt de scheiding.
Als het fascinerende mysterie
verandert in een slepende chronische kwaal,
als de trage uren
de ware gedaante van het ongeluk onthullen,
dan wenden de meesten
teleurgesteld en
geeuwend van verveling
zich af;
het ongeluk werd oud.

Dat is het uur van trouw
het uur van moeders en geliefden
het uur van vrienden en van broers.
Trouw geeft het ongeluk zijn aureool
en kleedt het
in een milde
bovenaardse glans.

--

Vitale vragen
We moeten het riskeren om aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor maar vitale vragen worden aangeroerd.