Citaten van Erik Borgman, theoloog

Uit 'Trouw' 24-10-05, 'Religie is niet alleen privé' door Wouter Sanderse

Veranderd
Het christelijke geloof is sinds de geboorte van Christus danig veranderd. De belangrijke kenmerken van een geloof worden door de eeuwen heen constant door gelovigen geherinterpreteerd.

- -