Citaten van Rex Brico, journalist (72)

Godservaring
Ik onderschrijf de New Agegedachte dat de kerk de godservaring vermoord heeft. Mensen kunnen voorbij dogma's, leerstelligheden en traditie God ontmoeten.

Uit "Trouw", "Naar de kerk met Rex Brico" van Koert van der Velde, 28-5-2001:

Troosteloos
Ik ga bijna nooit meer naar een kerk. In mijn woonplaats Amsterdam-Noord ben ik er een paar keer heen geweest, maar het was zo troosteloos dat het mijn geloof eerder afbreekt dan opbouwt.

Projecties
Volgens mij zijn alle godsdiensten projecties, mensenmaaksels. Dat neemt niet weg dat ze ook goddelijk geïnspireerd kunnen zijn. Ik denk dat wat de mensen in de bijbel over God zeiden van hetzelfde karakter is als wat wij tegenwoordig over Hem zeggen.

Pagina bijgewerkt 28 mei 2001.