Citaten van Piet van der Bruggen

Dood doet leven
Er zit een wonderlijk en mysterieus mechanisme in de dood: aan de ene kant schept hij een onoverbrugbare kloof tussen hen die gestorven zijn en hen die nabestaan; en aan de andere kant brengt hij mensen vaak op een nieuwe en onvoorziene wijze tot elkaar en wekt hen tot nieuw leven. De dood is niet alleen maar breuk en afbraak. Er schuilt ook leven in de dood. De geschiedenis van het leven op aarde is een ononderbroken cirkelgang van geboren worden en doodgaan, van doodgaan en geboren worden. Zonder leven is er geen dood, maar zonder dood zou er geen leven zijn.

Onvervreemdbaar
Wat je aan echte goedheid in je kinderen hebt geïnvesteerd, gaat nooit verloren, hoe krom en onthutsend hun levenspaden tijdelijk ook mogen zijn. De waarden van het goede nest, van de solide ondergrond, bewijzen vroeg of laat toch hun onvervreemdbaar nut.

Zondebok
Zelf houd ik het erop dat Jezus van Nazareth een unieke, van God vervulde mens was. De grootste in de lange rij van Israëls profeten. Hij heeft geen niet-meer-openstaande hemeldeur geopend, maar wel een venster op God open gezet. Hij bood ons uitzicht op de bron van alle liefde. Hij leverde een blauwdruk voor een menswaardige samenleving. Hij was: God met ons; een explosie van liefde. Geen offerlam, maar een zondebok.

Pagina bijgewerkt 19 oktober 2001.