Citaten van Boeddha uit 'The Gospel of Buddha'

- vertaling overgenomen van www.spiritualiteit.net

Niet het zelf, maar de waarheid
Jullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangen. Reinig jullie van het kwade en heilig jullie levens. Er is geen andere weg om waarheid te bereiken.
Leer te onderscheiden tussen zelf en waarheid. Zelf is de oorzaak van zelfzucht en de bron van het kwade. Waarheid hangt aan geen zelf; zij is universeel en leidt tot recht en gerechtigheid. Zelf - dat wat zich aan hen die hun zelf liefhebben voordoet als hun zijn - is niet het eeuwige, het altijddurende, het onvergankelijke. Zoek niet het zelf, maar zoek de waarheid.

Verlichting
Gezegend is de mens die verlichting heeft gevonden. Die mens overwint, ook wanneer hij gewond is. Die mens is glorievol en gelukkig, ook wanneer hij lijdt. Hij is sterk, ook al bezwijkt hij onder de last van zijn werk. Hij is onsterfelijk, ook al zal hij sterven. De essentie van zijn wezen is reinheid en goedheid.
Gezegend is hij die de heilige staat van Boeddhaschap heeft bereikt, want hij is geschikt om de redding van zijn medeschepselen te bewerken. De waarheid heeft haar tent in hem opgeslagen. Volmaakte wijsheid verlicht zijn inzicht, en gerechtigheid bezielt het doel van al zijn handelen.


Nog een citaat

Haat overwinnen
Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.