Citaten van Olga Commandeur

Uit 'Het hoogste woord', NCRV-gids 1/2008

Doorleefd
Ik ervaar God als een bijna niet te omschrijven energie waar we deel van uitmaken en uiteindelijk weer naar terugkeren. Eén leven is daarvoor te kort. We moeten zoveel leren. Ik ben ervan overtuigd dat we meerdere malen terugkomen om alle facetten van het leven te doorleven. Als man, als vrouw en in allerlei verschillende situaties en omstandigheden. Als je dat hebt voltooid, ben je klaar met leren en is de noodzaak om terug te keren er niet meer. Dan ga je weer op in de energie, wat ook wel 'verlicht' wordt genoemd. Reïncarnatie is voor mij vanzelfsprekend. Het komt zo vaak voor dat ik iets vanuit mijn gevoel al weet. Dat ik het al eerder heb doorleefd. Het is voor mij een grote steun en het geeft vertrouwen omdat ik eruit leer dat het op momenten moeilijk kan zijn, maar dat het altijd weer goed komt.

Pagina gemaakt 4 januari 2008.

- -