Citaten van Confucius (551 v.C. - 479 v.C.)

Reiziger
Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.

Weg
De weg zelf is je bestemming.

Zoeken
Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Begrijpen
Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.

Pagina gemaakt 6-9-2000, laatst aangevuld 5-5-2023.

- -