Citaten van Paula Copray

Uit artikel 'Onkerkelijk, ongelovig en toch godsdienstig?' in 'Dabar-bericht' 3.2001

In wording
Mensen lopen niet weg van religie. Mensen lopen weg van 'geloven' die elkaar bestrijden, die elkaars gelovigen willen bekeren, die beweren de waarheid te bezitten. Christenen van nú keren zich af van hun kerk, omdat ze er niet kunnen vinden wat hen ten diepste beweegt. Mensen van nú weten dat alles in wording is, ook de waarheid, ook de kerk en zij schamen zich ervoor dat hun kerk zo koppig verkondigt dat zij de waarheid bezit, geldend voor heel de mensheid.

Verbondenheid
Veel christenen van nu vallen terug op religie, op eerbied voor het geheime, op verbondenheid met al wat is. Zij vertolken die gevoelens en merken tot hun verbazing hoeveel ze gemeen hebben met mensen uit andere religies, met andere 'geloven'. In religie blijkt veel verbondenheid te zijn. Het is als met talen. Er zijn veel verschillende talen; vele ervan hebben een gemeenschappelijk alfabet. Maar geen taal noemt zich de beste; geen taal eist het alleenrecht op.

Getuigen
Religieuze mensen stellen zich kwetsbaar op als zij hun ervaringen met het geheim proberen te verwoorden. Zij dwingen niet, bescheiden wijzen zij richting. Zij overtuigen niet, maar getuigen. En zij zijn innig dankbaar als zij mensen mogen ontmoeten met wie zij zich verwant kunnen voelen.

Pagina bijgewerkt 7 september 2001.

- -