Citaten uit "Een cursus in wonderen"

Duisternis is het ontbreken van licht zoals zonde het ontbreken van liefde is.

Zolang nog één enkele 'slaaf' de aarde bewandelt, is jouw bevrijding niet compleet.

Wanneer je ergens bang voor bent, erken je dat het de macht heeft jou te kwetsen. Onthoud dat waar je hart is, ook je schat is. Je gelooft in datgene waaraan jij waarde toekent. Als je bang bent, ken je aan het verkeerde waarde toe.

God, die alle zijn omvat, heeft wezens geschapen die elk voor zich alles hebben, maar die dat willen delen om hun vreugde te vergroten. Niets werkelijks kan vergroot worden, behalve door het te delen.

De Heilige Geest is in heel letterlijke zin in jou. Het is Zijn Stem die jou terugroept naar waar je vroeger was, en weer zult zijn.

God is niet in letterlijke zin in jou; jij bent deel van Hem.

Kind van God, mijn boodschap is voor jou bestemd; luister ernaar en schenk haar weg, en geef zo gehoor aan de Heilige Geest in jou.

Jij hoort niet thuis in de tijd. Jouw plaats is uitsluitend in de eeuwigheid, waar God Zelf jou voorgoed heeft geplaatst.

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.

Genezen
Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft.
Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen,
want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden.
Ik ben tevreden overal te zijn waar Hij me wenst, wetend dat Hij me vergezelt.
Ik zal genezen zijn, wanneer ik me door Hem laat leren anderen te genezen.

Uit voorpublicaties:

Vergeving
Vergeving schept een wereld waar lijden niet meer bestaat, waar verliezen niet meer mogelijk is en waar boosheid zinloos is geworden. De wereld is dan een plaats geworden waar vreugde, overvloed en liefdadigheid de boventoon voeren. Zodra dat het geval is, is je persoonlijke belevingswereld zo hemels geworden, dat zij onmiddellijk word omgezet in het licht dat zij nu weerkaatst. En zo eindigt de reis waar de mens hem begon, in het licht waaruit hij zelf is voortgekomen.

Beproevingen
Beproevingen zijn slechts lessen,
die je nog niet hebt begrepen,
en die je opnieuw worden voorgelegd.

Pagina bijgewerkt 16 september 2000.