Citaten van Hans ten Dam

In: 'Ring van Licht'

Ouders en wijsheid
Als de ouders wijzer zijn dan de kinderen, dan is de kindertijd vooral een kans op verdere ontwikkeling. Als ouders minder wijs zijn dan hun kinderen, is de kindertijd een moeras waar we ons uit omhoog moeten worstelen, soms om karmische redenen, soms om er kracht aan te ontlenen, en soms als onvermijdelijk gevolg van het maatschappelijke en culturele niveau van de samenleving waarin we opgroeien.

Pagina bijgewerkt 10 november 2000.

- -