Citaten van Myriam Driesens,

priester in De Christengemeenschap, Eindhoven

 

Uit 'Volzin' 6/2005 'In vrijheid hergeboren'

Ontwikkeling
Golgotha heeft plaatsgevonden omdat elke ontwikkeling gepaard gaat met pijn, met lijden en met sterven.

- -