Citaten van Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Sturing
De grootste angst van de fundamentalist is daarom dat hij door toedoen van de ketter ook wel eens zelf zijn waarheid zou kunnen verliezen, en daarmee zijn catalogus pasklare antwoorden op elke levensvraag. Om eigen geestelijke desoriëntatie te verhinderen is derhalve strenge bestraffing op zijn plaats. Fundamentalisme vloeit namelijk voort uit menselijke onzekerheid. Belijders worden door hun geloof automatisch van Boven aangestuurd. Valt dit geloof weg, dan valt ook die sturing weg. Ook daarin zijn de fundamentalisten van alle geloven in essentie één: zonder sturing verliest hun leven richting, en daarmee elke zin en zekerheid. Sturing is daarbij vooral geruststellend omdat dit hen van de inspanning om zelf na te denken ontslaat. Denken is namelijk moeilijk. Kritiekloos volgzaam blijven is veel makkelijker.

Pagina bijgewerkt 18 november 2001.

- -