Citaten van Heleen Dupuis

Het wezen van mijn werk is studenten te leren goed van kwaad te onderscheiden. Dat moet op twee niveaus. Allereerst is er het cognitieve niveau, waarop de samenleving als geheel haar normen en waarden heeft neergelegd, bijvoorbeeld in de eerste 23 artikelen van de Grondwet. Daarnaast is de vraag relevant waarom het individu zich aan morele normen houdt. Dat leg ik uit aan de hand van de ontwikkelingspsychologie. Mensen houden zich aan normen, omdat ze geen pets op hun vingers willen krijgen, dus ter vermijding van straf, en om aardig gevonden te worden. Vervolgens houden ze zich aan normen omdat ze bij de groep willen horen. Maar dat is allemaal niet voldoende. Het komt erop aan dat iemand werkelijk inziet dat het in ieders belang is bepaalde gedragsregels ten opzichte van elkaar in acht te nemen. Iemand is pas echt volwassen als hij inziet dat goed en kwaad oriëntatiepunten zijn voor zijn eigen handelen. (...) Mijn uitgangspunt is: niet schaden. Dat is een bescheiden begin, maar er gaat nog zoveel mis in de samenleving dat ik geen stap verder durf te zetten.

Heleen Dupuis (1945) is hoogleraar medische ethiek in Leiden. Ze studeerde theologie. Ze is (in 2000) lid van de Eerste Kamer voor de VVD.

Pagina bijgewerkt 1 juli 2000.

- -