Citaten van Betty J. Eadie

Heengaan
Stel jezelf de vraag: Als je gaat, wil je dan dat anderen je heengaan betreuren of je komst in een nieuw leven vieren? Het leven gaat door - eeuwig. We groeien en ontwikkelen ons door nieuwe ervaringen, we leren voortdurend, worden steeds sterker, completer.

Diepste geloof
Als we het diepste geloof van elk mens zouden analyseren - inclusief veronderstellingen, vermoedens en hoop - zouden we geen twee mensen vinden die precies hetzelfde geloofden, zelfs niet als ze dezelfde religie aanhangen.

Kwaad
Maar waarom bestaat het kwaad? Het antwoord is dat onze geest zich sneller ontwikkelt en sterker wordt door tegenspoed. De pijn van het ervaren van onrecht en verlies brandt in onze ziel en codeert zich in onze cellen en onze energie. De lessen die we leren van onze problemen worden deel van onze essentie. Negatieve ervaringen geven ons ook het inlevingsvermogen, om anderen te kunnen zien zoals we onszelf zien, vreugde en verdriet en alle menselijke impulsen te begrijpen. Als onze ogen worden geopend en ons inlevingsvermogen toeneemt, wordt ook ons vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben groter. Om ons hoogste potentieel te ontwikkelen, om te worden als God, moeten we die liefde vinden en dat kan alleen door tegenstand. Zonder een tegenwerkende energie zou ons vermogen om lief te hebben nooit voldoende worden versterkt om ons tot in de eeuwigheid te laten voortgaan.

Pagina bijgewerkt 3 maart 2001.

- -