Citaten van Meester Eckhart (1260-1328)

(Eckhart von Hochheim)

Uit 'Woorden van wijsheid':

Heiligen
Denk niet dat je heiligheid kunt baseren op doen; heiligheid moet je veeleer baseren op zijn. Want de werken heiligen niet ons, maar wij moeten de werken heiligen.

Aanwezig
Want de mens moet doen zoals onze Heer zei: 'En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten.' Geloof me, zulke wachtende mensen zijn waakzaam en kijken rond om te zien waar hun Heer naar wie zij uitkijken vandaan zal komen. En zij verwachten Hem in alles wat zich aandient, hoe vreemd het hun ook mag voorkomen. Want zou hij misschien toch niet daarin aanwezig zijn ..?

Gods oplichten
Wie God zo eigen is geworden, heus, voor hem licht God net zo helder op in het wereldse als in het meest goddelijke.

Vrede
Want je bent in God in de mate waarin je vrede hebt, en buiten God in de mate waarin je geen vrede hebt.


Eerder gevonden citaten:

Scheppen
Daarom zeggen de heiligen dat de zoon zó eeuwig is geboren, dat hij toch onafgebroken nog geboren wordt. Ook zou God de wereld nooit hebben geschapen, als geschapen-zijn niet hetzelfde was als scheppen.

Zich uitgieten
Denk niet dat het met God is als met een menselijke timmerman die werkt en niet werkt als hij dat wil; bij wie het dus van zijn wil afhangt of hij zin heeft om iets te doen of te laten. Zo is het niet met God: wanneer God jou bereid vindt, moet Hij werken en zich in jou uitgieten, op dezelfde manier waarop de zon, als de lucht zuiver en helder is, zich moet uitgieten en zichzelf niet kan tegenhouden. Zeker, het zou een heel groot gebrek zijn van God als Hij niet grote dingen in jou zou gieten, wanneer Hij je zo ontruimd en leeg aantrof.

Eigenbelang
Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang.

Pagina bijgewerkt 2 juni 2003.

- -