Citaten van Yvonne van Emmerik

Uit 'Zaaien in tranen - woorden van verder dan dood'

Kostbaar

In diepe dankbaarheid
denk ik aan de nachten
dat ik bij je waakte.
Een kostbaar wonder voltrok zich
in de uren dat ik naast je zat.

Terwijl je lichaam zwakker werd
en zwaar moest lijden,
zich voorbereidend op de dood,
zag ik hoe je diepste wezen wakker werd
en openbloeide naar een heelheid
die dit bestaam te boven gaat.
Je kwam naar voren in je wezenlijk kracht
en onverwacht
was daar die tedere ontmoeting
een thuiskomst in elkaar.

Die uren waren kostbare fragmenten
van de Eeuwigheid.
We werden samen boven tijd en ruimte uitgetild
en wisten ons verbonden in een liefde,
die dieper gaat en sterker is,
dan we ooit hadden gedacht.

Je bent nu uit dit leven weggenomen,
jouw taak bij ons is afgerond.
Ik mis je, maar doorheen die pijn
is er dat dankbaar weten:
'De liefde overwint,
voorbij de grens blijft ons wezenlijk verbond.'

Pagina gemaakt 24 mei 2007.