Citaten: Franciscaans gebed

Maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat heerst,
laat mij daar liefde brengen,
waar krenking is,
laat mij daar vergeving brengen,
waar tweedracht is,
laat mij daar eenheid brengen.
Moge ik geloof brengen waar twijfel heerst
en waarheid waar dwaling is.
Waar wanhoop is,
laat mij daar hoop brengen,
en vreugde waar verdriet heerst.
Waar duisternis heerst,
moge ik daar licht brengen.
O goddelijke Meester,
maak dat ik meer zoek om te troosten
dan om getroost te worden,
meer om te begrijpen
dan om begrepen te worden,
meer om te beminnen,
dan om bemind te worden.
Want in het geven ontvangen we,
in het vergeven wordt ons vergeven
en door te sterven
staan we op tot eeuwig leven.

Pagina laatst bijgewerkt 12 maart 2004.