Citaten van Sigmund Freud

Illusies
Religieuze doctrines zijn stuk voor stuk illusies, niet te bewijzen, niemand mag worden gedwongen ze voor waar te houden, eraan te geloven. Sommige van deze doctrines zijn zo onwaarschijnlijk, zozeer in strijd met alles wat wij moeizaam over de relativiteit van de wereld te weten zijn gekomen, dat men ze - op passende wijze rekening houdend met de psychologische verschillen - kan vergelijken met waandenkbeelden. Over het realiteitsgehalte van de meeste kan men geen oordeel uitspreken. Zoals ze niet te bewijzen zijn, zo zijn ze evenmin te weerleggen.

Dwang
Ik ben zeker niet de eerste die is getroffen door de overeenkomst tussen de zogenaamde dwanghandelingen van neurotici en de verrichtingen waardoor de gelovige zijn devotie betuigt.

Pagina bijgewerkt 7 november 2000.

- -