Citaten van William D. Furley e.a.

boekbespreking 'Greek Hymns' in 'Trouw' 2-3-2002 door René van Royen en Sunnyva van der Vegt

Mensenwerk
Godsdienst is mensenwerk, veronderstelt de wetenschap. In een poging het onverklaarbare te verklaren, goed en kwaad te definiëren en de zin van het leven te doorgronden, verzint elk volk een hogere macht. Als die eenmaal is gevonden, begint het dienen. Ervan uitgaande dat zij kunnen weten wat de godheid wenst, brengen de gelovigen offers, bouwen ze tempels, kerken of moskeeën en zingen ze liederen. Ze kiezen zich ook deskundigen, die verder uitleggen en duidelijk maken hoe de hogere macht het liefst benaderd wil worden. (...) De mens kiest, bewust of onbewust, voor een vorm van het goddelijke die hem juist of passend voorkomt.

Pagina bijgewerkt 2 maart 2002

- -