Citaten van Daniel Goleman

Uit 'Liegen om te leven', isbn 90 254 2426 0:

Levensstijl
In een ongekend tempo vernietigen wij met ons consumptiepatroon de rijkdommen van onze planeet. Uiteindelijk zal er voor onze kleinkinderen niets overblijven, omdat wij geen acht hebben geslagen op de gevolgen van onze levensstijl voor de aarde.

Paradox
De moed om de waarheid onder ogen te zien en uit te dragen kan ons behoeden voor de bedwelming van zelfbedrog. Ieder van ons leeft met een klein stukje van die waarheid binnen handbereik. De paradox van deze tijd is dat zij die de macht in handen hebben een te geriefelijke positie hebben om het leed van anderen op te merken en zij die lijden geen macht hebben.

Instorten
In 1950 waarschuwde een plaatselijke mijnbouwingenieur (in Pitcher, Oklahoma) de bevolking dat ze zo snel mogelijk moest evacueren: het kleine mijnwerkersstadje stond op instorten. Op een bijeenkomst van notabelen de volgende dag waren de grappen niet van de lucht. De hilariteit was compleet toen iemand met een parachute verscheen. Impliciet lieten ze met al die vrolijkheid weten dat er van een instorting geen sprake kon zijn. Een aantal dagen later moesten ze hun spotlust bezuren: het stadje stortte inderdaad in en enkele van de grappenmakers en hun gezinnen lieten daarbij het leven.

Barmhartige Samaritaan
Veertig studenten van de theologische faculteit van Princeton hadden een korte proefpreek moeten voorbereiden. Om het kwartier ging een van hen van het gebouw waar ze stonden te wachten naar een ander gebouw om zijn verhaal te houden. Onderweg kwam iedere student langs een kreunende man die ineengedoken in een portiek zat. Zes van de tien seminaristen lieten de man links liggen. De helft daarvan zou een preek houden over het verhaal van de barmhartige Samaritaan, de man die een behoeftige vreemde die hij langs de weg vond te hulp kwam.
Er zijn waarschijnlijk ogenblikken waarop zelfs de meest altruïstische figuren een ander niet zouden helpen - als ze het vliegtuig moeten halen bijvoorbeeld. Haast bleek in het onderzoek naar de barmhartige Samaritaan inderdaad een van de belangrijkste redenen om niet te stoppen: van de studenten die dachten dat ze aan de late kant waren, stopte er maar één van de tien. Van de studenten die dachten ruim voldoende tijd te hebben, waren dat er zes. Of iemand moest preken over de barmhartige Samaritaan maakte geen verschil.

Stilzwijgend
Het is gemakkelijker om je aan te sluiten bij de stilzwijgende afspraak om onaangename feiten stil te houden. Maar een samenleving kan ten onder gaan aan het kwaad dat het begraaft. Het mooie van dwarsliggers en waakhonden is dat ze een tegenwicht bieden tegen de voortdurende aantrekkingskracht van collectieve ontkenning.

Pagina bijgewerkt 10 januari 2003.

- -