Citaten van Selina O'Grady

Uit boekbespreking in 'Trouw' 2-5-2013
'En de mens schiep God; Koningen, cultussen en veroveringen in de tijd van Jezus', Selina O'Grady, Uitgever: Kok

Keizercultus
Het was een gistend en explosief mengsel van Romeinse keizercultus, antiek polytheïsme van allerlei soort en geografische komaf, streng monotheïsme, verlossingsgodsdiensten, mysteriecultussen, messiassen, wonderdoeners, stervende en weer opstaande goden met bijbehorende passiespelen.

Keizercultus
Wat was de kracht van het christendom? Het blonk niet uit in uniciteit, het bevatte allerlei elementen van andere godsdiensten. Ook Jezus stond niet op zichzelf, hij behoorde tot een categorie. In zijn woongebied Galilea liepen talloze heilige mannen rond die moeiteloos water in olie veranderden en andere wonderen verrichtten. Velen noemden zich net als Jezus messias. 'Messiassen schoten als paddenstoelen uit vochtige grond', citeert O'Grady de Duitse theoloog Martin Hengel.

Jezus en keizer Augustus
Elementen uit het levensverhaal van Jezus komen zelfs voor in overleveringen over keizer Augustus. Augustus vestigde zijn keizerrijk op de puinhopen van de Romeinse Republiek. Bij zijn geboorte wilde de Romeinse senaat alle baby's doden, vanwege een ster die volgens geleerden de geboorte van een koning aankondigde, een gevaar dus voor de republiek. Dat lijkt op de kindermoord van Bethlehem door koning Herodes, ook vanwege zo'n soort voorspelling, waaraan Jezus zou zijn ontsnapt. Augustus is niet gekruisigd, maar steeg wel net als Jezus naar de hemel op, althans volgens iemand van de keizerlijke garde die dat zelf had gezien.

Mithras
Een andere gevaarlijke mededinger was de Mithrascultus. Mithras was waarschijnlijk van oorsprong een Perzische god, die later populair werd onder Romeinse soldaten. Hij werd op 25 december geboren, zijn moeder was maagd, hij was de zoon van God en stond na drie dagen op uit de dood.

Pagina gemaakt 12-5-2013.