Citaten van Jan Greven (ex-hoofdredacteur 'Trouw')

Zeldzaam
Het is uiterst zeldzaam wanneer een theoloog schrijft over zijn eigen geloofsovertuiging en daarbij niet blijft steken in vrome gemeenplaatsen, maar het achterste van z'n tong laat zien.

Uit boekbespreking Jacques Janssen, 'Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur', 'Trouw' 9 juli 2002:
Op eigen gelegenheid
Ook in deze tijd zijn mensen op zoek naar religiositeit, maar ze doen dat op eigen gelegenheid. De kerk hebben ze daar niet meer voor nodig ... met als gevolg dat kerk en geloof uit elkaar gegroeid zijn.
Meer dan kerkleden
Er zijn thans aanzienlijk meer gelovigen dan kerkleden.
Ten overstaan van een derde
Bidden doe je om je eigen ziel op te bouwen. Augustinus gebruikt het woord construeren. Modern gezegd: door te bidden traint iemand zichzelf om die cognitieve functies te ontwikkelen, die cruciaal zijn voor persoonlijke autonomie, moreel inzicht en intellectuele creativiteit. Bidden is allereerst 'een gesprek voeren in jezelf, met jezelf'. Maar tegelijk wordt dat gesprek gevoerd vanuit de 'geanticipeerde aanwezigheid' van een ander. Je praat dus in het gebed van jezelf tot jezelf, maar je doet dat, en Janssen citeert Valéry, 'ten overstaan van een derde die in je is'.

Pagina bijgewerkt 9 juli 2002.