Citaten van Arnon Grunberg

Uit column 'Koptekst' in de Volkskrant, 19-6-2018

Eindhalte?
Camus bedoelt met dat 'je nergens op beroepen', dat het leven groter is dan elke menselijke, al te menselijke poging het te ordenen, er een doel aan te ontlenen, het van een eindhalte te voorzien: daar moet het met ons heen.

Uit column 'Volkskrant', 5-5-2018

Wil tot macht
De behoefte leed te verzachten is allicht nauwelijks meer dan de wil tot macht die zich gemankeerd een weg naar buiten baant.

Uit column 'Volkskrant', 18-4-2018

Op school geleerd
Wat ik op school heb geleerd is niet dat beetje wiskunde en oud-Grieks dat ik me nog herinner, maar sociale intelligentie - hoe je staande te houden in een competitieve en soms genadeloze omgeving - en plezier in het ondermijnen van de veelal vermeende autoriteit.

Uit column 'Volkskrant', 20-1-2016

Iets (niet) doen
Het gevaar is dat men alle problemen wil oplossen in plaats van te erkennen dat veel problemen onoplosbaar zijn. Iets doen is dikwijls desastreuzer dan nies doen.

Uit column 'Volkskrant', 15-2-2014

Macht
In de regel wordt seks aan liefde gekoppeld, maar seks heeft meer met macht dan met liefde te maken, hoewel je zou kunnen zeggen dat ook liefde vooral een machtsspel is.

Uit 'Volkskrant', 18 oktober 2013

Inkomensongelijkheid
Eén van de geniale zetten van het christendom was het probleem van de inkomensongelijkheid naar de volgende wereld te verschuiven. Georganiseerde religie is een economische activiteit waarbij men ervan uitgaat dat nijpende economische achterstand zal worden gecompenseerd in het leven na de dood.

Uit 'tien geboden', 'Trouw', 13 december 2003

Namens Mij
Als ik God was, zou ik me vooral ergeren aan al de mensen die beweren namens Mij te spreken. Priesters, dominees, rabbijnen: dat zijn de grootste godslasteraars.

Pagina laatst bijgewerkt 19-6-2018.