Citaten van Job de Haan

Hoop
Hoop is voor mij iets anders dan optimisme of een positieve kijk op het leven. Hoop is actief, een daad stellen. Er is hoop zolang mensen hun mond opentrekken, wetend dat zij hiervoor beschimpt en gestraft kunnen worden; zolang mensen hun rug rechten en weigeren langer slachtoffer te zijn; zolang mensen zich meer zorgen maken om hun geweten dan om hun reputatie.

Pagina bijgewerkt 12 januari 2001.