Citaten van Hella Haasse

Uit 'tien geboden', 'Trouw', 20 september 2003, door Arjan Visser

Geen weet
We hebben geen weet van de werkelijke, grote stromingen van de geschiedenis omdat we er nog middenin zitten. Omdat we het niet kunnen overzien, kunnen we het niet analyseren. Wat je vandaag in de krant leest, is slechts een heel klein deel van het verhaal. Het enige wat ik weet is dat er in de mens iets kwaadaardigs schuilt dat kennelijk niet uitgeroeid kan worden. Je kunt alleen als individu iets doen. Je kunt proberen in je eigen, beperkte omgeving die keuzes te maken waardoor je een ander geen kwaad doet. Je kunt proberen rechtvaardig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is alles wat je kunt doen.

Pagina bijgewerkt 20 september 2003.

Home - Index citaten