Citaten van Maarten 't Hart

Firma God & Zoon
Stel je toch voor dat ik Bach, Mozart en Schubert niet had ter compensatie van het feit dat ze mijn jeugd vergiftigd hebben met het schrikbewind van verzinsels over de firma God & Zoon.
Uit 'Het hoogste woord' door Joost Galema, NCRV-gids 11-17- maart 2006

Vergeven
Als God alles kan, echt alles, kan Hij ons ook rechtstreeks vergeven. Dan is daar helemaal geen kruisdood en zoenbloed voor nodig.
(in 'De vlieger')

Cultus
Ik heb grote bezwaren tegen die hele zonde- en schuldcultus waarop het christendom gebaseerd is. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad ... Vooral schuldgevoel is heel slecht voor een mens, dat broedt agressie uit. Kijk maar naar al die nijdige mannenbroeders.
(in interview 'de Gids', nummer 30/2000)

Uit 'De bril van God' (2002):
- Schaapachtig
Ik herinner me nog dat ik, toen ikzelf nog vaag gelovig was, ooit eens gedacht heb: zou het feit dat Jezus de gelovigen zo gretig met schapen vergelijkt misschien kunnen duiden op een vorm van goddelijke ironie? Zou hij het eigenlijk ook onuitstaanbaar vinden dat al die gelovigen zo schaapachtig achter hem aan sjokken, en zou hij dat impliciet, en met fijne ironie, via de schaapmetafoor heel voorzichtig aan de kaak hebben willen stellen?
- Niet goed bij zijn hoofd
(N.a.v. Marcus 11 vs. 12-14) Wie een vijgenboom vervloekt in de tijd van het jaar dat hij geen vrucht draagt, is domweg niet goed bij zijn hoofd.
- Het allergrootste wonder
Een man is ernstig ziek geweest, sterft, wordt vervolgens begraven, ligt vier dagen te ontbinden, maar weet desondanks, met handen en voeten die zo stevig zijn vastgebonden dat anderen ze moeten losmaken, uit zijn graf te kronkelen of te kruipen. Het allergrootste wonder is dat er nog steeds christenen rondlopen die dit soort totaal absurde verhalen geloven.
- Sadomasochistische elementen
De Schrift is van begin tot eind doortrokken van sadomasochistische elementen. Er wordt gegeseld, gefolterd, getuchtigd, gepijnigd, gemarteld. Boeien en ketens duiken steeds op. Regelmatig is er sprake van meesters en slaven. Zelfs Jezus vindt het volkomen vanzelfsprekend dat er heren en knechten zijn. Sterker, als je zijn gelijkenissen bekijkt, zie je dat je er opvallend vaak sadomasochistische trekjes in kunt bespeuren.