Citaten van Václav Havel

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.


Hunkering
Haat heeft veel gemeen met liefde, met dat aspect van de liefde dat boven zichzelf uitstijgt, zich op anderen richt, van hen afhankelijk is en eigenlijk een stuk van de eigen identiteit op hen afschuift ... Wie haat, hunkert naar het voorwerp van zijn haat.

Pagina bijgewerkt 19 januari 2003.