Citaten van Klaas Hendrikse, PKN-predikant

Uit 'Zonder mensen is God nergens', interview in de Volkskrant van 24-12-2011 door Peter de Graaf

Ervaringen
God is voor mij een woord voor menselijke ervaringen. Daarom zeg ik liever dat God 'gebeurt' dan dat God bestaat. Er kan tussen mensen iets gebeuren wat je God noemt.

Jezus
Wie Jezus echt was, is verdwenen achter wat van hem gemaakt is.

Contact
Ik zie in Jezus een mens die geen anderen uitsloot, die steeds in contact probeerde te zijn met de levensbron die hij zijn 'vader' noemde, en die de mensen op de been hielp.

Iets
Veel mesen die zeggen te geloven dat er wel 'iets' is, vermijden het woord God omdat daar zoveel kerkelijke associaties aan vastzitten.


Uit 'Geloven in een God die niet bestaat'

Dwaalspoor
De kerkelijke fixatie op Jezus zie ik als een dwaalspoor.

Belijdenisgeschriften
De middeleeuwse belijdenisgeschriften maken onverkort deel uit van de geloofsleer van de PKN. Anders gezegd: als je aan die kerk een eenentwintigste-eeuwse vraag stelt, krijg je een zestiende-eeuws antwoord.

Immanuel
Jezus zelf werd wel Immanuel genoemd: God met ons. Raker kan bijna niet: als je God zoekt, moet je bij mensen zijn.


Uit 'Trouw', 3 november 2007, 'Nodig vooral de vijand uit'

Buitenkerkelijk leven
De theïstische christelijke God is voor de meeste mensen allang dood, en de levende God wordt steeds buitenkerkelijker.

Overal?
Overal wordt naar zin gezocht, behalve in kerken.

Achteruit
De rooms-katholieke kerk demonstreert bij elke nieuwe pauskeuze dat zij maar één versnelling hanteert: achteruit.

Niet opgemerkt
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een halve eeuw bezig geweest met het Samen-op-Wegproces dat uiteindelijk leidde tot haar eigen totstandkoming. Wat er zich in die tussentijd in de maatschappij afspeelde, lijkt niet te zijn opgemerkt.

Niet van deze tijd
De kerk kan of wil helemaal niet van deze tijd zijn, omdat de overheersende stroming, de orthodoxie, het tegendeel van eigentijds nastreeft.

Zie ook hier.

Pagina gemaakt 7 november 2007, laatst bijgewerkt 17 april 2008.

Home - Index citaten