Citaten van Hermann Hesse

Groot of klein
Maar wat is nu eigenlijk groot of klein, belangrijk of onbelangrijk? Psychiaters verklaren iemand emotioneel gestoord als hij op kleine stoornissen, kleine prikkels, kleine beledigingen voor zijn gevoel van eigenwaarde gevoelig en heftig reageert, terwijl dezelfde mens misschien goed is in het verdragen van leed en schokken die de meerderheid zeer erg vindt. Van de andere kant geldt als gezond en normaal iemand die je langdurig op de tenen kunt trappen zonder dat hij het merkt, die de ellendigste muziek, de jammerlijkste architectuur, de ergst bedorven lucht zonder klachten of bezwaren duldt, maar wel op tafel slaat en de duivel aanroept zo gauw hij bij het kaartspel een beetje verliest.

Pagina gemaakt 9 april 2008.