Citaten van Henriëtte Roland Holst

Gevonden in 'Het onnoembare benoemd', Teun Knevel, 1999

Vereenen met het algemeen geheel

Sterven is niet alsof een beker
aan scherven valt;
't is niet of een snoer knapt
en de kralen verloren gaan.
Het donker zegepralen
van het niet-zijn over het zijn
is het niet.
Sterven; 't is van de kleine beek
het uitmonden in oneindige wateren,
het is vereenen van het kleine deel
met het algemeen geheel.


Uit 'Verworvenheden'

Gebed

Gebeden zijn gedachten
gedrenkt met innigheid,
gevormd in zuivere zachte
ootmoedigheid.


Uit 'Kinderen van deze tijd'

Morgen schrijven

Morgen wordt heden geschreven;
gij levenden bouwt wordend leven,
gij werkt voor der komenden lot.

Home - Index citaten