Citaten van Okke Jager

Afleidingsmanoeuvre
Het lanceren van een kunstmaan kan een afleidingsmanoeuvre worden voor de mensheid: we zoeken het in de hoogte, omdat we het niet in de diepte zoeken, we gaan vooruit in kennis, omdat we niet vooruitgaan in liefde, we veroveren het heelal, omdat we het mens zijn niet veroveren.

Vergaderen
Onbeduidende zaken kosten op vergaderingen de meeste tijd, omdat de meesten daar meer verstand van hebben dan van belangrijke zaken.

Hypocriet
De gevaarlijkste mensen in de kerk zijn de hypocrieten, die zoveel op de normale gemeenteleden lijken dat wij ons hun tegenwoordigheid niet eens bewust zijn. Het grootste gevaar ligt heus niet bij hen, die zo opvallend anders zijn dan de anderen. De kanker in de kerk komt van de mensen die precies over het paadje lopen, zodat niemand kan vermoeden dat ze er eigenlijk niet bij horen.

Ruggengraat
We hebben in de kerk niets aan ruggengraatloze mensen die alleen maar hun vader en moeder napraten, papegaaien die psalmen zingen, geestelijke kapitalisten met het geloof als overgeërfde rijkdom in hun spaarbankboekje; dan wordt de kerkdienst zoiets als een nationale feestdag: een algemene vreugde die door niemand gedeeld wordt!

Ik geloof
Ook in het geloof gaan we hoe langer hoe meer zeggen: ík geloof. Ik geloof op mijn manier. Een ander doet het weer anders. Dat is de enige manier om nog te geloven binnen de minderheidskerken die we hoe langer hoe meer worden. Daar moeten we allemaal doen wat vroeger alleen de ketters deden: zelf nadenken, zelfstandig geloven, volwassen geloven, persoonlijk vorm geven aan het geloof, durven geloven wat je eigenlijk gelooft en niet wat je volgens een of ander kerkelijk gezag zou moeten geloven.

Christendom
Het christendom staat het evangelie in de weg.

Jongeren
Waar vooral jongeren de kerk verlaten, heeft de kerk vaak al eerder de jongeren verlaten.

Doel
Als we dat eens deden:
- niet meer preken, voordat de laatst gehouden preek het doel bereikt heeft, waarvoor die preek tenslotte toch gehouden is;
- en niet meer verder lezen in de bijbel, voordat we gedaan hebben wat er in de laatst gelezen tekst ons opgedragen wordt;
- en niet meer een artikel schrijven, voordat het laatst geschreven artikel in praktijk is gebracht;
- en niet meer een nieuwe conferentie uitschrijven, voordat de plannen van de laatst gehouden conferentie ten uitvoer zijn gebracht;
- waar moesten we heen hier in Nederland? Alles zou stilstaan en wij zouden eindelijk merken dat eigenlijk nu ook alles stilstaat. Wij denken dat de zaak wel loopt, omdat we na de ene preek wel weer een andere preek krijgen.

Verkondiging
De verkondiging van de dood van Jezus werd de dood van de verkondiging.

'Ere zij God' duurt lang ...

Pagina laatst bijgewerkt 13-2-2019.

Home - Index citaten