Citaten van Avellinus Janssens (1916)

Uit Dabarbericht 2-2006

Goed mens
Naar mijn mening kan de hele kerk geschrapt worden. Ik ben niet in het leven geroepen om lid te zijn van een kerk, ik ben in het leven geroepen om een ze goed mogelijk mens te worden zoals God dat bedoeld heeft. Dat is mijn opdracht. De kerk kan daarbij een instrument zijn, maar geen doel. God heeft Adam niet geschapen als christen of katholiek, maar om een goed mens te worden.

Bidden
Bidden is voor mij bezinning, overweging, denken over wat mij ten diepste bezighoudt, waarvoor ik op de wereld ben.