Citaten van Wim Jansen, predikant SoW

'Waarheid'
Dat verklaart mijns inziens het succes van álle fundamentalisme: de levensvragen worden onschadelijk gemaakt in een gemakkelijk te bevatten en simpel geformuleerde 'waarheid'.

Alarm
Alle alarmbellen moeten op tilt slaan zodra we geconfronteerd worden met een geloof waarin alles klopt.

Pagina bijgewerkt 7 september 2000.